خدمات و محصولات

خدمات

جامبوبگ

انواع جامبوبگ تک دسته، دو دسته و چها دسته با ظرفیت 500 کیلوگرمی الی 2.5 تنی

تسمه

انواع تسمه با عرض 4 الی 10 سانتی متری با ظرفیت 500 کیلوگرمی الی 3 تنی

پارچه

انواع پارچه پلی پروپیلن با رنگ های مختلف

نخ

انواع نخ های فیبرولیز با رنگ های مختلف از 2000 الی 5000 دنیر

قیطان

انواع قیطان با عرض 1 الی 3 سانتی متری با رنگ های مختلف

ماکروما

ماکروما با ضخامت ها و رنگ های مختلف

کیسه های FFS

انواع کیسه های FFS برای بسته بندی های پتروشیمی

محصولات

4-pannel

جامبو بگ 4 پانل

پارچه مورد استفاده در 4 ديواره جانبي جامبوبگ از 4 تكه مجزا تشكيل يافته است كه به همديگر و به تكه ته جامبوبگ دوخته شده اند. در اين نوع جامبوبگ ها دسته هاي كيسه به خط اتصال گوشه ها دوخته مي شوند.
8-band

جامبو بگ 8 بند

بهترین روش جهت جلوگیری از ریزش مواد از دوخت بدنه جامبو می باشد.این کیسه ها از پارچه ها ی پلی پروپیلن گردبافت تولید می شوند وبه دو صورت بدون لامینه و با استفاده از لایه داخلی(پلی اتیلن) گزینه مناسبی می باشد و با توجه به ضریب ایمنی طبقه بندی می شوند.
esling bag

اسلینگ بگ

پارچه مورد استفاده در 4 ديواره جانبي جامبوبگ از 4 تكه مجزا تشكيل يافته است كه به همديگر و به تكه ته جامبوبگ دوخته شده اند. در اين نوع جامبوبگ ها دسته هاي كيسه به خط اتصال گوشه ها دوخته مي شوند.
kenik

کنیک

پارچه مورد استفاده در 4 ديواره جانبي جامبوبگ از 4 تكه مجزا تشكيل يافته است كه به همديگر و به تكه ته جامبوبگ دوخته شده اند. در اين نوع جامبوبگ ها دسته هاي كيسه به خط اتصال گوشه ها دوخته مي شوند.
Q-bag

جامبو بگ مکعبی

پارچه مورد استفاده در 4 ديواره جانبي جامبوبگ از 4 تكه مجزا تشكيل يافته است كه به همديگر و به تكه ته جامبوبگ دوخته شده اند. در اين نوع جامبوبگ ها دسته هاي كيسه به خط اتصال گوشه ها دوخته مي شوند.
tasme bag

تسمه بگ

پارچه مورد استفاده در 4 ديواره جانبي جامبوبگ از 4 تكه مجزا تشكيل يافته است كه به همديگر و به تكه ته جامبوبگ دوخته شده اند. در اين نوع جامبوبگ ها دسته هاي كيسه به خط اتصال گوشه ها دوخته مي شوند.
maie bag

مایع بگ

پارچه مورد استفاده در 4 ديواره جانبي جامبوبگ از 4 تكه مجزا تشكيل يافته است كه به همديگر و به تكه ته جامبوبگ دوخته شده اند. در اين نوع جامبوبگ ها دسته هاي كيسه به خط اتصال گوشه ها دوخته مي شوند.
zigzag

زیگ بگ (گوشواره ای)

پارچه مورد استفاده در 4 ديواره جانبي جامبوبگ از 4 تكه مجزا تشكيل يافته است كه به همديگر و به تكه ته جامبوبگ دوخته شده اند. در اين نوع جامبوبگ ها دسته هاي كيسه به خط اتصال گوشه ها دوخته مي شوند.
gir bag

قیر بگ

پارچه مورد استفاده در 4 ديواره جانبي جامبوبگ از 4 تكه مجزا تشكيل يافته است كه به همديگر و به تكه ته جامبوبگ دوخته شده اند. در اين نوع جامبوبگ ها دسته هاي كيسه به خط اتصال گوشه ها دوخته مي شوند.