تماس با ما

صنایع گونی بافی و بسته بندی آذر فدک تولید کننده انواع گونی های پلی پروپیلنی جامبوبگ

تماس با ما آسان است .

آدرس ما

آدرس دفتر تبریز: کیلومتر 23 جاده تبریز، مرند، شهرک سرمایه گذاری خارجی، خیابان آسیا - کد پستی: 5189151317

کارخانه : بند امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی، سایت1، خیابان خرداد – کد پستی: 6351747814

ایمیل ما

info@azf-kh.com

تماس با ما
ساعت کاری

منتظر پیام شما هستیم